Up Adverteren Agenda Geschiedenis Logistiek Opleidingen Profielwerkstuk Techniek Truck info Trucklinks Wetgeving

 

De verklaring van geschiktheid:

Om een rijbewijs C aan te kunnen vragen, dien je te beschikken over een Verklaring van Geschiktheid. Bij deze Verklaring van Geschiktheid hoort een medische keuring en een Eigen Verklaring.
Deze keuring, welke door een erkende Arbo-arts dient te worden gedaan is verplicht voor iedereen die een zogenaamd categorie 2 rijbewijs wil halen.
 

Tijdens de keuring zal de arts onder andere kijken naar:
bulletBloeddruk
bulletGehoor
bulletPsychische en geestelijke gesteldheid
bulletOgen
bulletEvt. suiker (diabetes  Mellitus)
 

Op de Eigen Verklaring staan elf vragen die betrekking hebben op je gezondheid. Deze vragen dien je met ja of nee te beantwoorden. Deze Eigen Verklaring is te koop bij de gemeente en de meeste rijscholen. Ook kan deze gedownload worden van het CBR, via Mijn CBR.
 

Nadat de arts je gekeurd heeft, zal deze de rest van de Eigen Verklaring invullen, waarna je deze samen met een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie wat niet ouder is dan 2 maanden opstuurt naar het CBR. Na ongeveer twee weken ontvang je dan van het CBR, indien je geschikt wordt bevonden om een vrachtauto te besturen, een Verklaring van geschiktheid, en krijg je ook het uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie retour. Ben je niet geschikt gevonden, dan ontvang je bericht waarom je niet geschikt bent om een vrachtauto te besturen plus je uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie.
 
Deze verklaring is tot een jaar na afgifte geldig, en heb je nodig als je geslaagd bent voor het rijbewijs C, om dit af te halen op het gemeentehuis. Als je niet binnen het jaar slaagt voor het rijbewijs, hoef je niet opnieuw gekeurd te worden. Het geneeskundig verslag dat de arts heeft opgesteld tijdens de keuring is drie jaar geldig. Dus als je binnen deze drie jaar slaagt voor het C rijbewijs, en je wilt verder voor E bij C, dan hoef je hiervoor niet opnieuw gekeurd te worden!
 

Vakbekwaamheid Goederenvervoer en code 95:

De Vakbekwaamheid Goederenvervoer is, samen met de code 95, in de plaats gekomen van het CCV-B, oftewel het chauffeursdiploma. Dit is gedaan om te kunnen voldoen aan de Europese Richtlijn vakbekwaamheid. De Vakbekwaamheid goederenvervoer bestaat uit 3 cursussen en 2 examens:

bulletVerkeer en Techniek ( RV1)
bulletVakbekwaamheid deel 2 Goederenvervoer ( V2C)
bulletVakbekwaamheid deel 3 Goederenvervoer ( V3C)

De module Vakbekwaamheid deel 3 Goederenvervoer ( 1 dagdeel in groepsverband) bestaat uit een drietal casestudies welke betrekking hebben op het vervoer van goederen. Dit examen bestaat uit 45 meerkeuzevragen die ingedeeld zijn in 3 cases van elk 15 vragen. Een case gaat over een binnenlandse rit, een case gaat over een rit in de EU en een case gaat over een rit buiten de EU. In principe is de leerstof hetzelfde als voor het examen V2C echter is de vraagstelling en diepgang totaal verschillend. Een positieve uitslag is 2 jaar geldig. Voor toelating tot het examen dient u minimaal 17 jaar oud te zijn en in het bezit van een geldig legitimatiebewijs. Het examen van V3C bestaat over het algemeen uit de leerstof van RV1 en V2C.

De code 95 is vijf jaar geldig. In die periode van vijf jaar moet men minimaal 35 uur aan nascholing gevolgd hebben. Deze 35 uur mag men verspreiden over die  vijf jaar. Enige vereiste is dat elke cursusdag minimaal 7 uur duurt. De nascholing kan zowel theoretisch al praktijkgericht zijn. Men kan kiezen uit verschillende, door het CCV erkende cursussen. Deze cursussen zullen vanaf 2008 gepubliceerd worden door het CCV. De nascholing wordt niet afgesloten met een examen. Na het volbrengen van de 35 cursusuren, zal het CCV dit doorgeven aan de gemeente. Als dit is gebeurd, kan er een code bijschreven worden op het rijbewijs. Deze code is 5 jaar geldig. Zonder deze code mag er geen beroepsgoederenvervoer gereden worden. Voor de complete uitleg van de richtlijn verwijs ik u naar CCV.

Sinds de invoering in 2009 is er een overgangsregeling van kracht. Dit houdt in dat vrachtwagenchauffeurs waarbij hun rijbewijs voor  10 september 2009 is afgegeven, tot 10 september 2016 de tijd hebben om aan de eisen van de code 95 te voldoen. Na 2016 geldt wel gewoon de reguliere duur van 5 jaar.

Rijopleiding C:

Indien alle theorie-examens met succes zijn doorlopen en de kandidaten zijn in het bezit van een geldig rijbewijs B, kan er gestart worden met de rijopleiding. De rijopleiding bestaat uit verschillende (tussentijdse) toetsen.

Toets besloten terrein:

Met de toets besloten terrein dienen de kandidaten te kunnen weergeven dat zij kennis en vaardigheid bezitten met betrekking tot voertuigcontrole en manoeuvreren. De kandidaten ondergaan een instructie van 2 dagdelen en de toets duurt 30 minuten. Tijdens deze toets van 30 minuten dienen de kandidaten 7 scenario’s zelfstandig te kunnen uitvoeren. De scenario’s hebben betrekking op het manoeuvreren met een vrachtauto en de veiligheid rondom het voertuig (spiegels juist afstellen en gebruik maken van de juiste spiegel op het juiste moment). Een positieve uitslag is twee jaar geldig.

Praktische toets:

De kandidaten dienen voor de praktische toets kennis en vaardigheid te bezitten met betrekking tot: 

         Het laden en lossen en vastzetten van lading

         Voorkomen van criminaliteit en illegaliteit

         Voorkomen van fysieke risico’s

         Invullen van Europees schadeformulier

         Maatregelen nemen bij noodsituaties

 Na het volgen van instructie ( 3 dagdelen in groepsverband incl. toets ) wordt de praktische toets afgenomen. De toets duurt 30 minuten. Tijdens deze toets van 30 minuten dienen de kandidaten een aantal scenario’s zelfstandig te kunnen uitvoeren. Een vast scenario is het beladen van een vrachtauto met diverse pallets en andere losse colli. Hierbij maken de kandidaten gebruik van een (elektrische) pallettruck en een laadklep. Ook het kunnen uitleggen hoe de lading moet worden gezekerd is een vereiste. Daarnaast zijn er een aantal scenario’s die gaan over het schadeformulier, criminaliteit en hoe te handelen bij pech en noodsituaties. Een positieve uitslag is 2 jaar geldig.

Er wordt tegenwoordig onderscheidt gemaakt in de categorieŽn C1 en C. Met rijbewijs C1 mag men motorvoertuigen besturen waarvan het gewicht tussen de 3500kg en 7500kg ligt. Met categorie C mag men motorvoertuigen besturen waarvan het gewicht meer dan 3500kg is. De bovengrens van 7500 kg geldt dus niet bij categorie C.

Rijopleiding E bij C:

Zodra je geslaagd bent voor het rijbewijs C mag je (nog) niet met een aanhanger of oplegger de weg op. Chauffeurs die met een combinatie vrachtauto-aanhangwagen of trekker/oplegger de weg op willen, zijn verplicht het rijbewijs E bij C te halen. Bij de rijopleiding E bij C komen alle facetten van het chauffeursvak aan bod. In allerlei situaties moet je de geleerde vakbekwaamheid tonen. Het begint met een uitgebreide controle van de papieren en het aan te koppelen voertuig. Daaarna leg je een examenparcours af, waarin je rijgedrag en verkeersinzicht worden beoordeeld. Dit gebeurt op verschillende wegen, zowel binnen als buiten de bebouwde kom. Tijdens de rit voer je ook bijzondere manoeuvres uit op industrieterreinen en bij laadperrons.

Ook bij de E categorie wordt er onderscheidt gemaakt tussen C1E en CE. Met een E achter C1 mag de totale combinatie bestuurd worden tot 12.000kg. Bij een E achter C geldt deze gewichtsbeperking niet.

Je kan dit natuurlijk allemaal zelf betalen en via een rijschool alles halen. Er zijn echter ook instanties waar je een opleiding tot chauffeur kan volgen. Deze opleiding zijn vaak gericht op de vmbo'ers die hun examen hebben gehaald en gemiddeld nog 2 jaar moeten overbruggen, alvorens ze kunnen beginnen met rijlessen. Tijdens deze opleiding wordt je ook geoefend in het randgebeuren van het chauffeurvak, zoals magazijnmedewerker en planning.

©Copyright Sebastiaan Kemper, alle rechten voorbehouden 2001-2015

   

           Campeo,
  de Senseo voor onderweg
     Nu verkrijgbaar op
 
www.omvormers.info